Stredná zdravotnícka škola Márie Terézie Schererovej

Stredná zdravotnícka škola Márie Terézie Schererovej

Dončova 7
034 01 Ružomberok
IČO: 17059844

Informácie o inštitúcii Stredná zdravotnícka škola Márie Terézie Schererovej

Štúdium v odboroch zdravotnícky asistent, diplomovaná všeobecná sestra a sanitár.

 

Škola poskytuje vyššie odborné vzdelanie a stredné odborné vzdelanie, zabezpečuje rozumovú výchovu a praktickú zručnosť v zmysle vedeckého poznania, v súlade so zásadami vlastenectva, humanity a demokracie. Poskytuje kresťanskú náboženskú, mravnú, etickú, telesnú a ekologickú výchovu študentov. Pripravuje študentov pre ďalšie štúdium a prax. Štúdium na Strednej zdravotníckej škole M. T. Schererovej je bezplatné.

Právo navštevovať SZŠ M. T. Schererovej majú deti z akýchkoľvek rodín, je však podmienkou, že rodičia, prípadne žiaci súhlasia s katolíckou náboženskou výchovou. O prijatí žiakov sa rozhoduje po prijímacích pohovoroch a podľa plánu miest.

 

Študijné odbory aktivované v škole sú realizované dennou formou a štúdiom popri zamestnaní nasledovne:

denné štúdium:

štvorročné štúdium
53566 zdravotnícky asistent
vyššie odborné štúdium
53257 diplomovaná všeobecná sestra

 

štúdium popri zamestnaní:

stredné odborné štúdium
53566 zdravotnícky asistent
sanitár
53713 sanitár

 

Úlohou školy je pomáhať žiakom nadobudnúť okrem stredného odborného vzdelania i osvojenie kresťanských zásad života, vysokohumánny prístup ku chorému človeku. Škola sa snaží vytvoriť prostredie preniknuté láskou, obetavou službou a radosťou. Napomáha žiakom rozvinúť svoju vlastnú osobnosť, vedie ich k tvorivej a poctivej práci.

S kým môžete prísť do kontaktu?

MUDr. Ľubomíra Albertyová - sr. Miriam

 

riaditeľ, pedagogický pracovník

kontakt-telefón: +421444321528
kontakt-mobil: +421902730116
kontakt-mail: miriammaria@post.sk

Kde nás nájdete?

Zobrazit